Uitbreiding Uitvaartcentrum Den Helder

i.o.v. Uitvaartverzorging Noord-Holland Noord BV | Nieuwbouw en verbouw 2006-2007

Licht en luchtigheid door weerspiegelend glas en zwevende luifels. Een imposante zuilenrij verbindt het oude en het nieuwe gedeelte.

Alle projecten