Om de niet alledaagse ontwerpidee├źn te kunnen realiseren maakt IDEA deel uit van een vast netwerk van technische adviseurs met ieder zijn eigen know how en specialisme van het vakgebied.

Analyse

Gezamenlijk met deze adviseurs wordt in een vroegtijdig stadium van het ontwerpproces de analyse gemaakt van de voor elk project weer specifieke ontwerpopgave.

Oplossingen

Gedurende deze ontwerpfase ontstaan zodoende unieke oplossingen, mede door een optimale wisselwerking tussen ontwerp, constructie en techniek.

Uitwerking en toetsing

In de bouwvoorbereidingsfase wordt door het ontwerpteam, in samenspraak met mogelijke onderaannemers en fabrikanten, het gebouwontwerp in al zijn facetten verder uitgewerkt en tevens financieel getoetst.

Inspanningsverplichting

Nadat de aanbestedingsfase is afgerond neemt IDEA tijdens de uitvoeringsfase de inspanningsverplichting op zich om de beoogde kwaliteit voor het vastgestelde budget te realiseren.

Na de bouw

Na de realisatie kan IDEA invulling geven aan de individuele wensen van de gebruiker. IDEA bewaakt de gerealiseerde kwaliteit en kan het technisch en financieel vastgoedmanagement verzorgen.