Telespy Teleport Amsterdam

i.o.v. H2O Vastgoedontwikkeling BV Den Haag | Nieuwbouw 2002

Kantoorverzamelgebouw met specifieke gevelelementen en vrijhangende glazen kantoorserres.

Alle projecten